Návrh osvětlení a zpracování projektu

projekt
Bezplatné poradenství ohledně výběru vhodného typu svítidla, výkonu svítidla, barvy světla, umístění atd.
Zdarma Vám vypracujeme světelně-technický projekt na základě dodaných podkladů pro osvětlované prostory, případně Vás navštívíme a prostory osobně zaměříme. Světelně-technický projekt obsahuje detailní přehled použitých svítidel a jejich parametrů, rozvržení svítidel, minimální, maximální a průměrnou osvětlenost prostor, rovnoměrnost osvětlení, vyhodnocení oslnění a další důležité údaje.
Jsme tu pro všechny! Nenavrhujeme jen osvětlení velkých výrobních podniků a supermarketů, ale také rodinných domů, bytů, prodejen, kanceláří, lékařských ordinací, čerpacích stanic atd.